YHTEENVETO                                                                                        

SenioriPiste- Ikääntyvien yhteisöllisyyden lisääminen

- Menestymme yhdessä-projekti 2011-2013

 

Toimiaika ja –paikka: 2/2011-3/2014 Torniossa ja Ylitorniolla

Resurssit: Rahoitusta kolmelle vuodelle oli yhteensä 166 310€, joka koostui Raha-automaattiyhdistyksen kolmivuotisesta projektirahoituksesta (152 000€), torniolaisen Oskari ja Vappu Yli-Perttulan säätiön avustuksesta (9000€) ja yksityisten lahjoituksista (5310€). Toimintaan oli palkattu yksi työntekijä: tanssi- ja draamaterapeutti/sosionomi AMK. Syksyllä 2013 toiminnassa oli mukana osa-aikaisena geronomi AMK.

Kohderyhmä: omassa kodissa asuvat yli 63 -vuotiaat torniolaiset ja ylitorniolaiset

Toiminnan tavoitteet: tavoitteena oli yhteisöllisyyden lisääminen erityisesti kylillä järjestämällä toimintaa lähellä senioreiden omia asuinalueita. Sosiokulttuurinen yksilö- ja ryhmätoiminta ennaltaehkäisee syrjäytymistä, lievittää yksinäisyyttä, antaa tarpeellista vertaistukea, tukee toimintakykyä mahdollistaen ikääntyvien kotona asumista mahdollisimman pitkään. Tavoitteena oli myös edistää senioreiden omaehtoista vastuunottoa hyvinvoinnistaan motivoimalla, kannustamalla ja elämänilon kohentamisella hyödyntäen luovia ja kulttuurillisia menetelmiä. Tapahtumien ja retkien kautta tavoiteena oli luoda yhteistyötä eri kylien kyläyhdistysten ja ikääntyneiden välille. Tavoitteena oli myös saada SenioriPisteen toiminta jatkumaan projektin jälkeen.

Toiminnan toteutus: SenioriPisteen työntekijä kiersi eripuolilla Torniota ja Ylitorniota järjestäen ryhmätoimintaa erityisesti kylillä sekä järjestettiin retkiä ja tempauksia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Lisäksi tehtiin yksilökäyntejä. Vapaaehtoisia oli mukana toiminnassa vuosittain reilut 30 henkilöä. Toimintamenetelminä ryhmissä käytettiin sosiokulttuurisia luovia menetelmiä, jotka ovat toimivia ja mielekkäitä senioreille. Hyöty saavutetaan tekemällä itse (itseilmaisu eri menetelmin mm. musiikki, tanssi, kirjallisuus, teatteri, kuvataide, liikunta (itselle mielekäs liikuntamuoto), tarinoinnit, muistelut, pelit, leikit, laulu, soittaminen, esiintyminen, elämänkerta-, paikallinen ja kyläkulttuuri) tai olemalla osallisena/katsojana sosiaalisissa tapahtumissa. Yhteisöllisyyttä eri kylien senioreiden kesken lisäsivät yhteiset retket ja tapahtumat.

Osallistujamäärät 1.1.2011–31.12.2013: Tornion ja Ylitornion alueella kokoontui 21 eri ryhmää, jotka kokoontuivat yhteensä 765 kertaa, 1760 tuntia ja osallistujamäärä oli 9 453. Retkiä ja tempauksia pidettiin 41 kertaa, yhteensä 343 tuntia ja osallistujamäärä 2 192. Yksilötapaamisia oli 343 kertaa yhteensä 352 työtuntia. Osallistujamäärä kaikkinensa oli yhteensä 11 988, 2455 tuntia ja tapaamiskertoja 806 + 343 yksilökontaktikertaa. Toimintaan osallistui 850 kohderyhmään kuuluvaa eri henkilöä. Osallistujista 34 % oli miehiä.  Ylitorniolaisia kaikista osallistujista oli 15%.  Muuta toimintaa (yhteistyöpalavereita, kokouksia ym.) oli yhteensä 66 kertaa 131½ tuntia.

Projektin jälkeen: Haimme RAY:ltä kohdennettua toiminta-avustusta nykyiseen toimintaan vuodesta 2014 alkaen eli SenioriPiste- Kiertävä kohtaamispaikka kylille, matalan kynnyksen toimintaan. Saimme rahoitusta (52 000€) sekä lisäksi saimme RAY:ltä Paikat auki- nuoren vastavalmistuneen avustusrahan vuodeksi 2014, jolla voidaan palkata nuoria yhdistykselle töihin. Saimme myös kunnat sitoutumaan SenioriPisteen rahoitukseen: Tornion kaupunki ja Ylitornion kunta antavat kumpikin 3000€ käytettäväksi SenioriPisteen toimintakuluihin.

©2021 Senioripiste - Putteri (MMD Networks Oy)