SenioriPisteen toimintaa

 Torniossa vuodesta 2003, Kemissä vuosina 2006-2009 ja Ylitorniolla vuosina 2011-2015
 

Toimintamuotoja ovat mm. SenioriPisteen Kylästä Kylään -kiertueet, SenioriPisteen  tapahtumat, SenioriPisteen ryhmäretket,
SenioriPisteen omatoimiryhmät ja SenioriPisteen yksilötoiminta /Etsivä seniorityö.

Toimintaa järjestetään Tornion maaseutukylissä ja kaupunkialueella sekä etäyhteyksillä.

Menetelminä käytetään sosiokulttuurisia luovia menetelmiä; itseilmaisu eri tavoin mm. musiikki, tanssi, kirjallisuus, teatteri, taide,
liikunta (itselle mielekäs liikuntamuoto), tarinoinnit, muistelut, pelit, elämänkerta-, paikallis- ja kyläkulttuuri.

Osallistujamäärät:  Vuosittain keskimäärin 3300–4000 (430 -550 eri senioria), ikäjakauma 60–95 vuotta, keski-ikä 76 vuotta. 
Kävijöistä n. 70 % on naisia ja n. 30 % miehiä.


Hyvinvointia ei synny ilman osallisuutta ja yhteisöön kuulumista.

SenioriPiste on vuosien aikana vakiinnuttanut toimintansa Torniossa muodostaen yhden ison yhteisön.

 

Rahoitus:  SenioriPiste on toiminut vuodesta 2003 ja sitä on rahoittanut alusta saakka RAY (Raha-automaattiyhdistys),
nykyinen STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) Veikkauksen tuotoilla.

Taustaorganisaationa toimii Kivirannan Senioritalo ry (nimi muuttunut keväällä 2018, aiemmin Alatornion Vanhainkotiyhdistys). 
Toimintapaikoissa tehdään yhteistyötä kunkin kyläyhdistyksen/ toimijatahon kanssa.

Vuosina 2003 - 2013 oli erilaisia projektirahoituksia (ks. yhteenvedot kyseisiltä vuosilta).
2014 alkaen rahoitus on ollut STEAn kohdennettua toiminta-avustusta. 

SenioriPiste on saanut rahoitusta lisäksi Oskari ja Vappu Yli-Perttulan säätiöltä vuosina 2009, 2010, 2014, 2016 ja 2018.
Vuosina 2014-2015 SenioriPiste kuului myös  RAY:n Paikka auki- avustusohjelman piiriin.

2017 alkaen SenioriPisteelle on palkattu lisäksi osa-aikaisia työntekijöitä TE-keskuksen palkkatuella.

Tornion kaupunki on avustanut toimintaa vuodesta 2014 alkaen.

Toimintaa ollut Torniossa vuodesta 2003, lisäksi Kemissä vuosina 2006-2009 ja Ylitorniolla vuosina 2011-2015.
Ylitornion kunta antoi avustusta toimintaan vuosina 2014 ja 2015.